Tag Temel Perde Yalıtımı

Temel Perde Yalıtımı

Temel perde duvarları, toprak dolgusunun yapılmasından itibaren sızıntı suları, geçici veya sürekli basınçlı yeraltı sularına maruz kalır.Temel çevresinde yapılacak drenaj uygulamaları yeraltı suyunun basıncını düşürmede etkili olur. Yalıtılmamış yüzeylerden betonarmenin içerisine girecek su, donatıda korozyona sebep olur ve yapının ömrünü kısaltır. Bunun için uygulanacak malzeme çift komponentli, elastik ve mukavemeti güçlü, bitüm+çimento esaslı, su bazlı likit membran su yalıtım malzemesidir. Bu membran, içerisindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı ve eksiz bir tabaka oluşturur.  Bitüm+çimento esaslı uygulama yapılması, üzerine xps strafor döşenmesi, son olarak da drenaj levhasıyla dışarıdan bohçalama yöntemiyle yapılacak bu su yalıtım uygulaması tüm bu olumsuzlukların önlenmesini sağlar.